Odstoupení od smlouvy

Instrukce pro zákazníky:

Tento formulář vyplňte a odešlete zpět v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

E-shop:

MgA. Hanuš Lamr

IČ: 87776804

DIČ: CZ7611060028

se sídlem: Praha - Vršovice, 28. pluku 624/9, PSČ 10100

e-mail: hanus@hanuslamr.cz

telefon: 605 885 593

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto výrobku:__________________________________________________________________________

Číslo objednávky:_____________________________

Peněžní prostředky prosím vrátit v hotovosti v provozovně / převodem na účet číslo _____________________________________

 

Jméno a příjmení zákazníka:_____________________
Adresa zákazníka:______________________________
E-mail zákazníka:_______________________________
Telefon:______________________________________

 

V _____________dne________________.

 

______________________________________

jméno a příjmení, podpis zákazníka

Zpět do obchodu